speaker-info

Marta Fabiánová

Managing Director, TCC online

Marta je absolventkou katedry sociologie na FSS MU v Brně. 15 let působila v TCC jako manažer týmu odborných konzultantů, zastřešila a realizovala projekty v oblasti náboru a rozvoje zaměstnanců napříč pozicemi. Dlouhodobě spolupracuje na vývoji a updatu produktů jako jsou assessment a development centra, individuální rozvojové zpětné vazby, koučování, stínování, 360° zpětná vazba, průzkumy spokojenosti či kariérové poradenství. Je absolventkou vzdělávacího programu „Personalista – manažer lidských zdrojů“, akreditovaného MŠMT a koučovacího výcviku akreditovaného ICF. V TCC online působí od roku 2019 jako Managing Director.

Moje přednášky