speaker-info

Lukáš Macenauer

Behavera

Lukáš se na využití simulací v práci s talentem specializoval při svém studiu University of Edinburgh. V roce 2015 spoluzaložil HR-Tech firmu Behavera (dříve Virtubio), která vyvinula vlastní behaviorální metodu měření kompetencí, založenou právě na simulačních hrách. Lidem v HR, managementu a L&D dává Behavera k dispozici zpracovaná bahaviorální data pro lepší assessment a development.

Moje přednášky