speaker-info

Luděk Stehlík

Senior Consultant, Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o.

Luděk je senior konzultant v oddělení Pokročilé analytiky. Zaměřuje se především na vývoj a dodávku analytických řešení v oblasti HR, která klientům pomáhají efektivněji spravovat jejich lidský kapitál. Tato řešení pokrývají řadu tradičních oblastí HR managementu jako je strategické plánování pracovních sil, nábor a výběr zaměstnanců, řízení výkonnosti zaměstnanců, identifikace interních talentů, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, retence a engagement zaměstnanců, týmová komunikace a spolupráce anebo diverzita na pracovišti.

Moje přednášky