speaker-info

Karolína Nedělová

mentorka Business & Professional Women CR

Karolina je zakladatelkou společnosti Prostor pro rodinu, která se věnuje poradenství a vzdělávání ve službách péče o malé děti a také tyto služby poskytuje. V Prostoru pro rodinu pracuje přes 10 let jako ředitelka, lektorka a garantka nových služeb péče o děti, přizpůsobených potřebám dětí, rodičů i zaměstnavatelů. Karolina je kulturní antropoložka a koučka, při své práci vychází z Rogersovské psychologie a alternativního školství a věří, že s podporou (nejen) v oblasti péče o dítě lze zvládnout profesní i rodinný život tak, aby všichni byli spokojení.

Moje přednášky