speaker-info

Jiřina Novotná

Koučink Centrum

V čem může být spolupráce se mnou jako s koučem přínosem?

Nalezení sebejistoty pramenící z vnitřního já při jednání s lidmi a rozhodování. Velkou část svého života cvičím aikido s akcentací samurajského meče a obrany proti útoku nožem. Poznala jsem učitele z Japonska, Evropy a ČR, kteří mají různé přístupy k učení aikida. Setkala jsem se s lidmi, kteří aplikovali výuku principů Budo do prostředí business. A to mě přirozeně přivedlo k hledání jiných přístupů, postojů a způsobů komunikace.

Moje přednášky