speaker-info

Jiří Pecina

ředitel, MEDDI hub a.s.

Jiří Pecina je zakladatelem a ředitelem společnosti MEDDI hub a.s., která stojí za vývojem platformy MEDDI. Ta umožňuje bezpečné a efektivní propojení lékařů a pacientů kdykoliv a kdekoliv. MEDDI nabízí kromě řešení určených pro korporátní prostředí a veřejnost, také speciální verze aplikace upravené podle potřeb individuálních zdravotnických institucí. Tak vznikla například verze MOU MEDDI určená pro pacienty Masarykova onkologického ústavu nebo MEDDI CARE, která řeší potřeby sociálních zařízení.

Moje přednášky