speaker-info

Jiří Bréda

Mise HERo

Lektor, brain kouč, leadership konzultant.

Je spoluzakladatelem Mise HERo, kde v současné době působí jako trenér a školitel se zaměřením na leadership a manažerské dovednosti. Je zapojen jako konzultant v oblasti náboru a rozvoje lidských zdrojů a poskytuje konzultantské služby v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje. Aktivně se věnuje také koučinku.

Vystudoval andragogiku a personální řízení na FF UK. Je certifikovaným koučem pod hlavičkou Neuro Leadership Group. Má za sebou letitou praxi v TOP managementu (Ředitel marketingu a obchodu, Business Manager – HR Projects, Business Development Specialist).

„Pomáhám lidem k vyšší efektivitě a organizacím zase k tomu, aby byly lepším místem pro svoje lidi.“

Moje přednášky