speaker-info

JANA ONDERKOVÁ

Koučink Centrum

V čem může být spolupráce se mnou jako s koučem přínosem?

Na základě svých životních zkušeností jsem došla k určitému nadhledu a moudrosti. Při společné práci neslibuji modré z nebe, ani že to bude jednoduché. Záleží i na vašem úsilí. Podpořím Vás nasloucháním, empatií, zájmem a přijetím. Důvěrou ve vás, že jste schopni svých cílů dosáhnout. Jsem odhodlána dát do naší spolupráce vše, co umím a vím. Prvotní jste pro mne Vy.

Moje přednášky