speaker-info

Jan Vojáček

lékař funkční medicíny praktikující na klinice endala

Jan je klasicky studovaný lékař, kterého to však vždy táhlo ke komplexnímu řešení chronických potíží. Proto objevil celostní přístup v tzv. funkční medicíně, která byla založena začátkem 90. let v USA. Funkční medicína hledá kořeny toho, proč jsme nemocní. Čím hlouběji se Jan nořil do zkoumání příčin onemocnění, tím se mu více rozšiřovaly obzory. Postupně viděl základní principy a zákonitosti, které jsou společné pro většinu chronických nemocí. Přivedlo ho to k provázanosti naší mysli s tělem – k tomuto unikátnímu delikátnímu vztahu v každém z nás. Pochopení této provázanosti a porozumění fungování těla a mysli v souvislostech a kontextu 21. století je zásadní pro další vývoj naší společnosti a každého z nás.

Moje přednášky

Fungování těla a mysli, aneb zdraví v souvislostech

Zóna A

Posluchači se dozví o důležitých principech, které probíhají na pozadí našeho zdraví. Ty se budou týkat toho, co je skutečnou podstatou zdravého životního stylu a naopak čeho se vyvarovat. Posluchači si odnesou porozumění, jak zdraví podporovat a také proč jsou lidé tak často oslabení a nemocní. Probereme také praktické Desatero odolnosti na každý den, desatero […]

Číst více