speaker-info

Eva Fialová

advokátka, GHS Legal, s.r.o.

Eva Fialová se zaměřuje na právo informačních technologií, zejména na ochranu osobních údajů, e-commerce a ochranu duševního vlastnictví. Eva Fialová pracuje jako advokátka – of counsel v advokátní kanceláři GHS Legal. Kromě právní praxe působí na Ústavu státu a práva Akademie věd, kde se věnuje právní regulaci nových technologií. Pravidelně publikuje a přednáší na téma práva ICT a je členskou expertních skupin s tímto tématem.

Moje přednášky