speaker-info

Eva Bolcková

Česká správa sociálního zabezpečení

Eva Bolcková je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2010 řídí v České správě sociálního zabezpečení odbor nemocenského pojištění zaměstnanců, který má na starosti zejména metodické řízení agendy nemocenského pojištění.

Moje přednášky