speaker-info

Dita Jahodová

Projekt 22 % K ROVNOSTI, MPSV

Dita Jahodová se dlouhodobě věnuje problematice rovného odměňování žen a mužů a slaďování pracovního a osobního života. Působí jako odborná garantka v rámci projektu 22 % K ROVNOSTI na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Ve spolupráci se zaměstnavateli z veřejné i soukromé sféry se zabývá otázkami spojenými s odměňováním i možnostmi nastavení férových pracovních podmínek prostřednictvím genderových auditů. Vystudovala genderová studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, kde externě vyučuje.

Moje přednášky