speaker-info

Denisa Maďarová

mentorka Business & Professional Women CR

Momentálne som na plný úväzok maminkou 6 mesačnej dcérky Nicol. Pred odchodom na materskú som posledných 8 rokov zbierala skúsenosti na rôznych pozíciách v logistike. Viedla som teamy mladých energických ľudí, pričom mojou hlavnou úlohou leaderky bolo motivovať moje teamy k najlepším možným výkonom a určovať ciele, ktoré spolu chceme dosiahnuť. Zastávam názor, že hlavnou úlohou dobrého leadra by malo byť nastavenie takej motivačnej stratégie v teame, v ktorej by sa všetci členovia mohli úspešne realizovať ako jednotlivci a tiež spolupracovať ako silný kolektív.

Pri návrate z materskej “dovolenky” späť do pracovného prostredia, by som chcela mať istotu, že i ako čerstvá mama a žena budem mať rovnaké príležitosti uplatnenia a budovania kariéry ako akýkoľvek iný zamestnanec alebo kandidát na pracovnom trhu. To ako s aktuálnymi príležitosťami uplatnenia naložím je už moja voľba, dôležité však je aby som tú možnosť voľby ako mama, žena a teda plnohodnotná členka spoločnosti mala. Aj preto sa aktívne venujem téme rovných príležitostí pre mužov i ženy, ktorá je v Českej Republike síce veľmi aktuálna no ešte stále málo diskutovaná.

Moje přednášky