speaker-info

David Hibler

Projektový a obchodní manažer kariérního centra VŠB – Technické univerzity Ostrava

David Hibler stojí v čele spolupráce se zaměstnavateli Kariérního centra VŠB-TUO a již dva roky pomáhá udávat tempo celého kariérního centra. Jeho cílem je propojovat rozvojové aktivity určené pro studenty s jejich reálnou uplatnitelností na trhu práce. Aktivně zjišťuje požadavky zaměstnavatelů, denně komunikuje jak s HR manažery, tak s ostatními kariérními centry v České republice. Jako obchodní manažer vytváří strategii možné spolupráce se zaměstnavateli. Pomáhá organizovat akce pro studenty, na kterých se setkávají přímo s personalisty nebo HR manažery. V minulém roce se tak podařilo uvést několik běhů k+ company talkshow, speed dating a tento rok 20. října uvede v život univerzitní k+ portál, který propojí konkrétní studenty a zaměstnavatele. Věří, že kariérní centra mají své nezastupitelné místo na univerzitách a jsou nedílnou součástí vysokoškolského vzdělání a rozvoje studenta a jeho osobnosti.

Moje přednášky