speaker-info

Daniel Vejsada

advokát, PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář

Mgr. Daniel Vejsada je advokátem PRK Partners a ve své advokátní praxi se dlouhodobě zaměřuje na poskytování právních služeb v oblasti pracovního práva. Aktivně se též věnuje přednáškové činnosti v oblastech pracovního práva a rozsáhlé publikační činnosti v odborných časopisech. Ve své praxi se zaměřuje zejména na zastupování klientů v soudních řízeních v pracovněprávní oblasti a na zastupování zaměstnavatelů před inspektoráty práce. Pravidelně asistuje klientům také při ukončování pracovních poměrů zaměstnanců a přípravě široké škály pracovněprávních dokumentů. Aktuálně se zaměřuje zejména na nové trendy v oblasti pracovního práva související s elektronizací a digitalizací.

Moje přednášky

Elektronizace osobních spisů

Zóna B

Digitalizace pracovněprávní dokumentace bylo pro zaměstnavatele zajímavé téma již před pandemií COVID-19. Aktuální situace ale naopak pro mnohé zaměstnavatele přinesla velice akutní potřebu toto řešit, protože standardní papírové fungování personálních oddělení a zajišťování vlastnoručních podpisů se stalo po nějakou dobu z důvodu nucené práce z domova téměř nemožným. Mnoho zaměstnavatelů k rámci této nenadálé situace […]

Číst více