speaker-info

Dana Hanousková

mentorka Business & Professional Women CR

Dana je majitelkou cestovní kanceláře pro nezadané Aktivní nezadaní, s.r.o. Konzultacím z oblasti partnerství a komunikace se věnuje již od roku 2006. Dana působila v advokacii, justici a v korporaci. Po několikaletých zkušenostech z advokacie a korporátního světa ví, jak složité může být skloubení osobního, rodinného a pracovního života. Jak důležité je mít spokojené partnerství a zázemí pro svůj osobní i pracovní rozvoj.

Moje přednášky