Změny zákoníku práce

Zóna A
  • V příspěvku budou účastníci seznámeni s plánovanými změnami zákoníku práce vycházejícími především z evropských směrnic.
  • Mělo by jít zejména o změny dopadající na rodiče s dětmi (na základě tzv. Work-Life Balance směrnice)
  • Dále o změny týkající se povinného informování zaměstnanců o podmínkách zaměstnání, které bude nutné promítnout do smluvní či interní dokumentace, například do vzoru pracovní smlouvy (na základě EU směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách).
  • Tato druhá směrnice se patrně dotkne i stále populárních dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti, které také bude nutné upravit (doufejme, že u nich zůstane zachována vysoká flexibilita, která úplně nezapadá do evropské ochrany zaměstnanců).