Základní pilíře lidské organizační kultury

Zóna A

Všichni chtějí šikovné, chytré a spolehlivé zaměstnace. Kdo ale vytvořil prostředí, které by takových lidí bylo hodno? Jak se takové prostředí pozná a hlavně, jak se vytváří? Odpověďmi na tyto otázky se bude přednáška zabývat. Idealistická myšlenka tzv. lidských firem bude doprovázena konkrétní případovou studií. Půjde o jednu českou strojírenskou firmu, které se podařilo něco jedinečného a poslouží tak jako důkaz, že slušné a spokojené firemní prostředí není utopie, ale realistický, dosažitelný, i když vstuktu nelehký, cíl.