Whistleblowing a další změny v roce 2022

Zóna A
  • Příspěvek představí novinky, které budou dopadat na zaměstnavatele v roce 2022, a to především novou úpravu whistleblowingu – tedy ochranu oznamovatelů protiprávního jednání vycházející z EU směrnice, která musí být implementována do 17.12.2021.
  • Každý zaměstnavatel tak bude muset znát nová pravidla (zakazující zejména propuštění tzv. whistleblowera), případně i zavést interní systém pro podávání oznámení.
  • Věnovat se budeme i dalším chystaným novinkám, a to především těm souvisejícím s implementací další směrnice – tentokrát o rovnováze pracovního a soukromého života, která dopadne především na zaměstnance pečující o děti.