Vztah pracovní doby zaměstnance a jeho nároku na dovolenou z pohledu novely Zákoníku práce od 1. 1. 2021 – první poznatky z praxe

Zóna B

Od roku 2021 došlo ke zcela novému způsobu určování nároku na dovolenou zaměstnanců, kdy čerpání je sledováno hodinově. Úprava dovolené byla hlavní součástí novely a zejména v oblasti druhů dovolené a jejich výpočtů nezůstal na kameni kámen. Podíváme se na nejčastější problémy, které zatím tato praxe přinesla.