Vyběhli jsme z KPMG: Jak podporujeme pohyb kancelářských krys

Zóna A
  • Jak interní komunikace podporuje pohyb zaměstnanců.
  • Ukážeme konkrétní příklady úspěšných kampaní a aktivit a snad přimějeme „vyběhnout“ i posluchače v sále.