Ve skutečnosti máme vždycky volbu. A nevybrat si, je také volba.

Zóna C - mentoring Business Professional Women CR
stůl 2