Tři pilíře digitální transformace pro moderní leadery

Zóna A

Tři pohledy na digitální transformaci jako na nástroj pro Leadera 4.

  • Digitalizace jako nástroj pro snazší rozhodování a řízení lidí
  • Procesy zaměřené na efektivní fungování týmů i jednotlivců
  • Propojení moderních nástrojů s tradičními způsoby řízení