Tajemstvím úspěchu jsou naši spolupracovníci

Zóna A
  • naše hodnoty a principy práce s lidmi – důvěra, otevřenost a respekt nejsou žádné čáry
  • „Je to tak jednoduché – propojit hlavu, srdce a ruce“
  • „Chyby jsou vítány“