Strategie a digitalizace HR – převedení komunikace se zaměstnanci do online prostředí

Zóna A

Technologický pokrok, digitalizace a internet ovlivňují stále více činnost HR. Zavádění digi technologií do komunikace se zaměstnanci, současnými i těmi budoucími, je v současnosti trendem nejen v oboru HR. Má pozitivní vliv na efektivitu firmy, ale zejména na zaměstnance a jejich spokojenost. Digitalizace je podstatná, ale často se také setkáváme s požadavkem nastavení správné interní a externí komunikace firmy a budování si brandu zaměstnavatele. Pro mnoho firem je samozřejmě složité začít a neví, jak. Ukážeme si, jak postupovat na konkrétních příkladech z praxe firem. Jak postavit strategii, výzkum, vybrat komunikační kanály a jak získat zpětnou vazbu od zaměstnanců v digitální době.