Stav připravenosti a uplatnitelnosti studentů/absolventů na pracovním trhu?

Zóna A
  • O jaké obory vzdělání je zájem a kde zájem naopak klesá?
  • Jak se absolventi středních a vyšších odborných škol uplatňují na trhu práce?
  • Jaké změny přinesla koronavirová epidemie?
  • Jak rychle poznat, jaké znalosti a dovednosti si absolvent přináší ze školy?