Společenská odpovědnost ve skupině Asekol

Zóna A

  • Představení skupiny Asekol
  • Strategie pomáháme smysluplně 2020
  • Představení konkrétních aktivit
    • Podpora recyklace a ochrany životního prostředí
    • Podpora rovných příležitostí
    • Vytváření příležitostí pro znevýhodněné