Služební vozidlo v praxi

Zóna B

Ohledně používání aut platí celá řada sporných a nejasných bodů, např. zda jsou povinná školení, jaké mají řidiči-referenti nároky, jaké pro ně platí prohlídky nebo zda dát do aut GPS.