Skutečně šetříme jídlem a energiemi? A budeme opravdu jíst za pět let amarouny?

Zóna A

1. Společenská odpovědnost
Účastnili jsme se projektu „Redukce plýtvání potravinami ve veřejném stravování“, známe příčiny potravinových ztrát a máme návrhy řešení. Plýtvání se také týká vody, energií a chemie nesprávným výběrem z důvodu kapacity, nejlevnějšího řešení nebo nesprávným používáním.

2. Výsledky dotazníkových šetření
Chceme se s vámi dělit o tvrdá data z průzkumů. Není zde jiná větší firma či instituce, která by měla podobná data ve větším rozsahu.

3. Kdo nám bude vařit v budoucnosti
Vychováváme si vlastní kuchaře. Nedostatek studentů v učňovských oborech a stále stoupající trend neúspěšných maturit na středních školách.