Projekt Outplacement a projekt Flexi

Zóna A
  • Příspěvek představí projekty Flexi a Outplacement a možnosti, které ÚP ČR nabízí v oblasti prevence nezaměstnanosti, ale i zaměstnanosti osob, které nemohou pracovat na plný úvazek.
  • Tyto projekty mohou dále pomoci zaměstnavatelům formou příspěvků na mzdy nových zaměstnanců (včetně zkrácených úvazků) a propouštěným zaměstnancům při hledání nového zaměstnání.
  • Flexibilní práce a práce na částečný úvazek přináší zaměstnancům, zaměstnavatelům a celé společnosti mnoho výhod, a to včetně navýšení počtu pracovních míst a také příležitostí pro lidi, kteří by jinak třeba vůbec pracovat nemohli.
  • Outplacement je pomoc zaměstnancům podniků, které prochází strukturálními změnami a které jsou tudíž nuceni své zaměstnance propouštět. Propouštění zaměstnanci tak mají šanci najít si nové zaměstnání ještě před koncem stávajícího pracovního poměru.