Příležitost dělá Leadera

Zóna A
  • Proč potřebujeme leadery více než dřív?
  • Leader jako pevný bod v organizaci
  • Jak zajistit stejný standard leadershipu napříč organizací
  • Případová studie jak krize akcelerovala výsledky výrobní firmy