Praktické zkušenosti – Home office

Zóna B

Příspěvek se zaměří na praktické zkušenosti při zavedení home office coby benefitu pro zaměstnance. I přes absenci výslovné právní úpravy bude řešeno například, jaká je k home office nutná dokumentace, jaké jsou nároky zaměstnanců nebo například, jak je to s BOZP při práci z domova.