Praktická doporučení pro zaměstnavatele v oblasti ochrany osobních údajů, soukromí a dalších informací

Zóna A

Příspěvek se zabývá povinnostmi zaměstnavatele při nakládání s osobními údaji zaměstnanců a ochraně jejich soukromí, a naopak povinnostmi zaměstnanců zachovávat bezpečnost a důvěrnost informací, se kterými při výkonu práce přijdou do styku. Příspěvek upozorní na nejčastější chyby a omyly, které se v praxi vyskytují.