Odměňujete ženy a muže férově?

Zóna B

V České republice vzbuzuje téma rovného odměňování žen a mužů často třaskavou reakci, protože mluvit o výši svého platu je stále společensky nepřijatelné. V praxi se navíc ukazuje, že řada zaměstnavatelů ani netuší, že k nerovnostem v odměňování dochází i u nich. Proč je pro zaměstnavatele přínosné vědět, jestli své zaměstnance a zaměstnankyně odměňují spravedlivě? Jak jim v tom může pomoct bezplatný nástroj Logib vyvinutý ve Švýcarsku?