Nové trendy v ekonomice a jejich dopady na trh práce

Zóna A

Ve svém vystoupení shrnu hlavní vývojové tendence v ekonomice. Hlouběji se budu věnovat fenoménům automatizace a umělé inteligence, stárnutí populace, uvolněné měnové politiky a dalším. V prezentaci budou popsané fenomény vztaženy k dopadům na trh práce, čímž budou nastíněny jeho hlavní vývojové tendence v budoucnosti.