Elektronizace osobních spisů

Zóna B
  • Digitalizace pracovněprávní dokumentace bylo pro zaměstnavatele zajímavé téma již před pandemií COVID-19.
  • Aktuální situace ale naopak pro mnohé zaměstnavatele přinesla velice akutní potřebu toto řešit, protože standardní papírové fungování personálních oddělení a zajišťování vlastnoručních podpisů se stalo po nějakou dobu z důvodu nucené práce z domova téměř nemožným.
  • Mnoho zaměstnavatelů k rámci této nenadálé situace přistoupilo nuceně k různým kreativním a ad hoc řešením, které ovšem vždy nejsou zcela v souladu s právním úpravou.
  • Příspěvek představí, jaké jsou možnosti elektronizace pracovněprávních dokumentů v souladu s českým právem a kde jsou případné problémy a rizika, které elektronizaci brání.