Mind the (Employee Experience) Gap

Zóna A

Každý dnes mluví o tom, jak je důležitá tzv. Employee Experience neboli zkušenost zaměstnanců s firmou, na čem je závislá a jaké jsou důsledky dobré či špatné zkušenosti. Všichni z vlastní zkušenosti dobře víme, že pohled zaměstnanců a manažerů se často velmi liší. Podle průzkumů si např. 9 z 10 manažerů myslí, že lidé odchází za většími penězi. Pokud stejnou otázku položíme zaměstnancům, pouze 1 z 10 potvrdí, že odešel kvůli penězům. 5 z 10 dotázaných na druhou stranu potvrdí, že necítili docenění své práce nadřízeným. A tak bychom mohli pokračovat. Odstraňování rozporu v zaměstnanecké zkušenosti je dlouhodobý proces, který je možné řídit i měřit. Přijďte se dozvědět jak.