Mezi námi generacemi

Zóna B

• Spolupráce a komunikace v mezigeneračních týmech – výhody a zisky
• Nejčastější příčiny mezigeneračních konfliktů ve firmách a jak jim předcházet