Měření a optimalizace firemní kultury metodou Peoplix

Workshopy

Různé firmy potřebují různou kulturu i styl vedení, jinak musí fungovat banka a jinak výrobní závod. O tom, jak měřit kulturu firmy a jak ji optimálně nastavit se dozvíte na interaktivním workshopu a navíc si odnesete dárek.

Registrace