Mějte zaměstnance i dodavatele pod kontrolou. Usnadněte si práci díky docházkovému systému Aktion!

Zóna B

V rámci přednášky Vám ukážeme příklady evidence docházky zaměstnanců a kontrolu činností externích dodavatelů, včetně speciálních agend pro evidenci školení. Představíme Vám také různé varianty identifikace včetně využití mobilního telefonu.