Má jazyková výuka ještě smysl?

Zóna B

Jazyková výuka je dnes relativně běžným zaměstnaneckým benefitem. Nejedná se ovšem o jednorázový a krátkodobý typ benefitu. Nejen že výsledky výuky zaměstnanci zůstanou po celý život a nikdo mu je už nevezme, ale těžit z nich může i sám zaměstnavatel.

Prostřednictvím jazykové výuky se zaměstnanec nerozvíjí pouze po jazykové, ale i po psychické stránce. Návštěva kurzů je zároveň formou relaxace, společenské soudržnosti s výsledkem rozvoje vzdělanosti a sebevědomí.

Jazykově vzdělaný zaměstnanec zároveň zlepšuje prestiž společnosti, která je schopná komunikovat na mezinárodní úrovni i na nižších stupních firemní hierarchie.

Zaměstnanec skrz jiné jazykové a kulturní prostředí objevuje nové přístupy v myšlení a jednání.

Jazyková výuka obohacuje nejen zaměstnance, ale i celou společnost.