Leadership v „multikulturním“ prostředí

Zóna A
  • prezentace výsledků průzkumu Spokojenosti zaměstnanců
  • zkušenosti klientů – schopnost lídra reagovat na aktuální situaci na trhu práce
  • vedení zaměstnanců ze zahraničí