Kreativní controlling pro HR

Zóna B

Jak v HR maximálně využít získaná data? Představíme příklady dobré praxe, jak sledovat a řídit náklady související s řízením lidských zdrojů.