Koncept celoživotní flexibility. Proč jej v Avastu zavedli a jak se jim osvědčuje?

Zóna A

Před necelými dvěma lety zavedl Avast koncept celoživotní flexibility, který dává zaměstnancům maximální svobodu. V rámci něj si mohou zvolit, odkud chtějí pracovat a využívat neomezenou dovolenou. Kromě toho Avast zrušil fixní pracovní dobu a představil další benefity, které zaměstnancům prokazatelně pomáhají k lepším výkonům. Konkrétní výsledky, zkušenosti i výzvy, kterým Avast při zavádění těchto změn čelil včetně dalších netradičních benefitů z praxe, představí personální ředitelka Avastu Petra Vahalová.