Jaký leadership potřebujeme v dnešním VUCA světě?

Zóna B

Dnešní svět je zcela jiný, než tomu bylo před pár lety. Jeho charakteristikou jsou rychlé změny, nejistota budoucího vývoje, složitost rozhodování i nejednoznačnost interpretace informací. Proto potřebujeme i zcela jiné leadery a leadership. Musíme se posunout od stanovování cílů k motivačním ambicím, od rozvoje kompetencí k odhalování talentů a od nastavených principů chování ke společným přesvědčením. V průběhu přednášky vám nabídnu 4 klíčové inspirace, jak tyto výzvy dnešního leadershipu úspěšně zvládnout a jak leadership ve vašich organizacích rozvíjet.