Jak zjišťovat spokojenost zaměstnanců a zpětnou vazbu pomocí chatbota v HR?

Zóna B

Jak zapojit lidi a zvýšit jejich důvěru v průzkumy? Proč je klíčové v rámci zaměstnaneckých průzkumů pracovat s manažery i nejvyšším vedením? Jak vytvořit průzkum, který bude zaměstnance bavit a zároveň získá akceschopné výstupy jako podklad pro další rozhodnutí? Přijďte si poslechnout Michala Musila, který Vám řekne, jak to děláme v Arnoldovi.