Jak řešíme konflikty?

Zóna C - mentoring Business Professional Women CR

Připravila jsem si téma, které mě baví, ráda si o něm čtu a ráda ho zkoumám. Za mladšího mlada jsem konflikty řešila většinou strategií únik, protože jsem nevěděla, jak jinak… Prát se neumím a křičet taky moc ne. A nebylo to moc užitečné ani pro konkrétní situace ani pro mě. Před osmi lety jsem náhodou narazila na mediaci a její myšlenky mi přišly skvělé. Jde o to, že ke konfliktu se přistupuje jinak. V rámci sporu pomáhá neutrální třetí osoba nalézt znesvářeným lidem společnou řeč a konflikt vyřešit tak, jak potřebují. Používá k tomu různé techniky, které mají naučit lidi se navzájem poslouchat. Dívat se víc do budoucna a míň do minula. To se mi strašně líbilo. Tak jsem se začala učit mediovat. Nebylo to vůbec jednoduché, ale nakonec jsem se dopracovala i ke složeným zkouškám. To, co jsem se naučila, používám i v běžném životě. S účastnicemi bych se chtěla pobavit o tom, jaké konflikty řeší, jak je řeší, co jim funguje a co nefunguje a probrat i některé z těch mediačních komunikačních technik. Budu ráda, když výsledkem bude, že třeba občas některou z nich použijí i mimo mentoringový stůl.

stůl 2