Jak překonat krizi v pracovním i osobním životě

Zóna B

Jaká témata se opakují na naší psychologické lince, která je zřízena pro desítky tisíc zaměstnanců? Dění posledních měsíců přineslo četné pracovní i osobní otázky. „Krize“ pochází z řeckého „krino“, které označuje posuzování a rozhodování mezi variantami. Jakou roli při rozhodování mají hrát osobní hodnoty a lze je dobře změřit? Zaměříme se na nalézání cest z osobní a pracovní krize a na to, jak mohou organizace zvládat osobní a pracovní krize zaměstnanců.