Jak osekat personální náklady

Zóna A
  • Jaké jsou různé možnosti úspor personálních nákladů zaměstnavatelů tak, aby se zaměstnavatel vyhnul ukončování pracovních poměrů, tedy k radikálnímu řešení. Navíc, na propuštěné zaměstnance nemůže zaměstnavatel čerpat kompenzaci od státu v rámci aktuálního programu Antivirus
  • Zrušení, úprava či pozastavení poskytování zaměstnaneckých benefitů
  • Snížení mzdy
  • Úprava pracovní doby
  • Překážky v práci
  • Sdílené pracovní místa
  • Nová úprava dovolené