Jak nadace pomáhá angažovat zaměstnance

Zóna A
  • Vnímání udržitelnosti a společenské odpovědnosti zaměstnanci
  • Nadace a její projekty: Jsou na ně zaměstnanci hrdí, nebo je nezajímají?
  • Employee angagement v praxi